Dades personals

La meva foto
Barcelona, Catalunya
Som un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona de la diplomatura d'Educació Social, interessades en donar a conèixer tot el què cal saber sobre l'acolliment familiar

dilluns, 1 de juny del 2009

Famílies acollidores

Les famílies acollidores haurán d'atendre als infants com si fossin un membre més de la família i respectar els vincles amb la seva família d'origen.

Per tal de garantir els interessos dels menors, les famílies han de seguir un procés de valoració que comprén com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al domicili dels sol·licitants. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores. Aquesta valoració donarà lloc a un informe psicosocial referent a la unitat familiar, al possible infant/s a adoptar i al tipus d'acolliment més idoni.

En aquesta valoració es tenen en compte diferents aspectes:

Característiques personals

 • no patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti l'atenció a l'infant

 • capacitat d'adaptació davant de noves situacions

 • estabilitat emocional

 • possibilitat de dedicació


Característiques socioeconòmiques

 • mitjans de vida suficients

 • habitatge en condicions adequades


Altres circumstàncies

 • capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa

 • motivació adequada a la finalitat de l'acolliment

 • voluntat d'acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu

 • acceptació, si escau, de la relació entre l'infant amb la seva família biològica i de facilitar-li el retorn i l'acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpies del menor

 • voluntat de col·laborar i acceptar el seguiment i l'assessorament tècnic del procés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada