Dades personals

La meva foto
Barcelona, Catalunya
Som un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona de la diplomatura d'Educació Social, interessades en donar a conèixer tot el què cal saber sobre l'acolliment familiar

dilluns, 1 de juny del 2009

Qui són aquests infants?

Els menors que necessiten ser acollits per una família que no és la pròpia estan en situació de desemparament. Es considera que un menor està desemparat quan falten les persones que se n'han de fer càrrec, o quan aquestes persones estan impossibilitades i es pot apreciar que al menor li manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat. També està en situació de desemparament l'infant que presenta signes de maltractaments físics o psíquics, abusos sexuals, d'explotació o altres de naturalesa anàloga.

Aquests infants freqüentment estan ingressats en centres, residències o llars infantils i, fins i tot alguns de fa massa temps, pel qual cosa necessiten viure i crèixer dins de la normalitat d'una família i es pot comprovar com, al cap de poc temps de viure-hi, l'infant millora en tots els aspectes.

Les característiques dels infants que esperen viure en una família d'acollida són molt diverses, les seves edats estàn compreses entre els 0 i els 17 anys. Abans de proposar-los  viure amb una família d'acollida sempre es té en compte la seva opinió, ja que és molt important que desitgin i entenguin el per qué d'una altra família i es respectin els seus interessos. Ells han de ser protagonistes en el procés.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada