Dades personals

La meva foto
Barcelona, Catalunya
Som un grup d'estudiants de la Universitat de Barcelona de la diplomatura d'Educació Social, interessades en donar a conèixer tot el què cal saber sobre l'acolliment familiar

dilluns, 8 de juny del 2009

Petit glossari de terminologia

Centres d'Acollida: són cases o pisos on els infants que han estat separats de la seva família són atesos en un primer moment mentre que s'estudia la seva situació.

Centres Residencials: són cases o pisos on viuen els infants que estan a l'espera de ser acollits. S'hi estan mentre no poden ser amb la seva família d'orígen o preparen la seva independència fins la majoria d'edat.

Desemparament: és la situació de risc envers el desenvolupament de l'infant, donada la manca o inadequada atenció per part de la seva família (higiene, salut, abandonament, maltractament, manca d'alimentació...).

DGAIA: és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. És l'organisme responsable de la protecció dels infants a Catalunya i depen del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Família biològica: és la família natural de l'infant, els pares i germans.

Família extensa: és la família natural de l'infant entesa de forma àmplia, els avis, oncles, cosins.

Guarda: és el deure d'atendre i educar un infant. En l'acolliment és la família acolllidora qui té la guarda de l'infant.

ICAA: és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, responsable de tot allò que té a veure amb l'acolliment i l'adopció a Catalunya. És un organisme autònom del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

ICIF: Són les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar, entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la protecció dels infants, que reuneixen els requisits previstos. Estan acreditades d'acord al Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvoupar les funcions de mediació que preveu la llei per integrar els infants en una família.

Potestat: és el conjunt de drets i obligacions que la llei reconeix als pares i mares sobre els seus fills quan són menors d'edat o estan incapacitats. En alguns casos en els que intervé l'Administració per incompliment dels pares, la potestat es pot dividir en tutela i guarda.

Tutela: és la responsabilitat legal que s'adjudica a una entitat administrativa sobre una persona menor d'edat o amb alguna discapacitat. A Catalunya, la tutela dels infants recau sobre la DGAIA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada